ELEVINFORMATION

Glad sommar!

 

 


Övrig information

Hur sjukanmäler jag mig till ETG?

Sjukanmälan till ETG före kl. 08:30

• SMS till 076-677 83 17

• Mail till etg@etg.nu

• Meddelande till telefonsvarare på nummer 0155-292920

Vid APL ring din apl-plats senast kl.07:00 samt anmäl frånvaro till skolan.
Observera att målsman måste göra en sjukanmälan om eleven är under 18 år.

Läsårstider 2024-25

Höstterminen 2024

 

20 augusti-20 december
OBS! Åk 1 upprop 19 augusti

 Höstlov  v.44
 Jullov 23 december-6 januari
   
Övrig ledighet  
Studiedagar Presenteras löpande
   

 

Vårterminen 2025   


8 januari-13 juni 
Åk1 och 2 slutar 12 juni

 Sportlov  v.8
 Påsklov  v.16
   
Övrig ledighet 30 maj (Lovdag)
Studiedagar 7 januari
   
   

 

Schema VT24

EE23

EE22

EE21

Våra ordningsregler finns i Informationshäftet.

I samarbete med Nyköpings kommun, Polisen och andra gymnasieskolor har vi en gemensam DROGPLANSPOLICY.Ledighet

Klicka här för att ladda ner en ledighetsansökan. Ledighet mer än 3 dagar måste godkännas av rektor. Eleven lämnar ifylld påskriven ansökan till sin mentor. Kopia på beviljad/avslagen ansökan lämnas till eleven. 
Gällande ledighet vid körkort godkänns ledighet för risk 1, risk 2 samt provtillfällen. Körlektioner kan tyvärr inte medges ledigt för, utan bör ske utanför skoltid. 

Ändring av studieplan

Om elev önskar ändra sin studieplan sker detta alltid i samrådan med mentor. För elever under 18 krävs också målsmans underskrift. 

Klicka här för blankett. 

Till dig som förälder till elev i gymnasieskolan.
Tips från IQ.